φυτικές κοινότητες

Συμβουλές για τη δημιουργία κοινοτήτων φυτών

Συμβουλές για τη δημιουργία κοινοτήτων φυτών

Συμβουλές για τη δημιουργία κοινοτήτων φυτών Η κατανόηση των φυτών και των σχέσεών τους μεταξύ τους καθιστά μια πιο τρομερή προσέγγιση στην κηπουρική. Η παραδοσιακή κηπουρική έχει συχνά δει τα φυτά ως συστατικά μιας σύνθεσης χωρίς να αναγνωρίζει τη συμβατότητα πέρα ​​από τις καθαρά διακοσμητικές ιδιότητες. Η οικολογική κηπουρική αγκαλιάζει εξαρχής την αλλαγή, με την κατανόηση ότι…