Μικροκλίματα κήπου

Μικροκλίματα κήπου

Μικροκλίματα κήπου

Μικροκλίματα κήπου Αυτός ο κήπος είναι μια κλασική μελέτη περίπτωσης για την πλήρη αξιοποίηση των μικροκλίματος και τη πλήρωσή τους με μια φαινομενικά αδύνατη σειρά από διαφορετικά φυτά. Ο μπροστινός κήπος βλέπει ανατολικά και διχοτομείται από έναν χαμηλό τοίχο από γυψομάρμαρο που δημιουργεί μια αίσθηση περίφραξης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιοχής είναι σε πλήρη θέα των…