κηπουρική

Κηπουρική ταχυδρομικής παραγγελίας: Τότε και τώρα

Κηπουρική ταχυδρομικής παραγγελίας: Τότε και τώρα

Κηπουρική ταχυδρομικής παραγγελίας: Τότε και τώρα Ονομάζεται επίσης «mirliton» και «αχλάδι αλιγάτορα» στη Λουιζιάνα αυτό το φυτό είναι Sechium edule (συν. Sicyos edulis) και ανήκει στη μάλλον μεγάλη οικογένεια Cucubirtaceae που περιλαμβάνει πάνω από 900 είδη που χωρίζονται σε 120 διαφορετικά γένη. Τα γένη Sechium είναι μονοειδικά, που σημαίνει ότι αποτελούνται μόνο από ένα μόνο είδος…